Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

TEL. 32 456 9562

e-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień

We wrześniu będziemy wzajemnie poznawać się podczas zabaw swobodnych oraz organizowanych aktywności

Dzieci poznają nasze przedszkole, omówimy zasady dzięki, którym będzie nam się łatwiej bawić i uczyć nauczymy się piosenki przedszkole to ja i wierszyka „W naszym przedszkolu”.

Omówimy zasady dzięki, którym możemy się bezpiecznie bawić na placu zabaw.

Ustalimy z kim możemy nawiązać bezpieczne znajomości.

Zaprosimy do przedszkola na pogadankę policjanta.

W związku z omówioną tematyką zorganizujemy wystawę samochodów.

8 września zapraszamy rodziców na piknik rodzinny impreza odbędzie się na Balatonie o godz. 10:00

20 września zorganizujemy Dzień Przedszkolaka

23 września weźmiemy udział w akcji sprzątania świata

30 września Dzień Chłopca