Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

TEL. 32 456 9562

e-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl

Ogłoszenie o rekrutacji z dnia 30.03.2020r.

Szanowni Rodzice.

 

Apelujemy by każdy z rodziców dokonał rejestracji w elektronicznym systemie naboru i dokonał odpowiednio zgłoszenia w procedurze "zgłaszam dziecko wyłącznie do szkoły obwodowej" lub "zgłaszam dziecko do rekrutacji do szkoły poza obwodem".

Termin rejestracji upływa w najbliższy piątek tj. 03.04.2020 r. o godz. 15.00.

 

Przed Państwem ostatni tydzień by wziąć udział w rekrutacji do szkół podstawowych.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii i znaczne ograniczenia związane ze swobodnym poruszaniem się wprowadzamy uproszone zasady zgłaszania.

Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz - Zgłoś kandydaturę / ZGŁOSZENIE - dostępny na stronie naborowej i potwierdzi telefonicznie zgłoszenie do wybranej szkoły obwodowej.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Wniosek wypełnia się także w elektronicznym systemie - Zgłoś kandydaturę / WNIOSEK. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Stąd po wypełnieniu wniosku wydrukowany podpisany wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej do szkoły pierwszego wyboru. W przypadku braku możliwości wydrukowania należy po wypełnieniu elektronicznego wniosku telefonicznie poświadczyć jego treść. Wniosek zostanie wydrukowany w szkole. W przypadku konieczności uwzględnienia dodatkowego kryterium "Niepełnosprawność kandydata" lub "Objęcie kandydata pieczą zastępczą" należy stosowne dokumenty potwierdzające kryterium po telefonicznym potwierdzeniu przesłać drogą elektroniczną do szkoły pierwszego wyboru.

 

Rejestracji należy dokonać poprzez witrynę:

www.wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.pl