Zespół Szkół nr 1

ZARZĄDZENIE NR 13-komisja przetargowa-boisko z dnia 12 sierpnia

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

NR : 021.13.2015

Z DNIA 12.08.2015 r.

 

W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

do wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na remont boiska do piłki nożnej oraz przetargu nieograniczonego na zabudowę zestawów zabawowych i elementów siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół nr 1  

 

Na podstawie art. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.907 z poź. zm.) w związku z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej

 

zarządzam co następuje :

 

§ 1.

 

Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na : remont boiska do piłki nożnej oraz przetargu nieograniczonego na zabudowę zestawów zabawowych i elementów siłowni zewnętrznej, zwaną dalej Komisją

 

§ 2.

W skład Komisji powołuję :

1)      Przewodniczący Komisji : Urszula Marus

2)      Sekretarz Komisji : Janina Kindla

3)      Członek Komisji : Ewa Łotecka

4)      Członek Komisji : Anna Jezierska

 

§3.

 

Do zadań Komisji należy przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymienionego powyżej z powierzonego zakresu zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej.

§ 4.

 

Członkowie Komisji ponoszą odpowiedzialność indywidualną za wykonane czynności określone dla poszczególnych funkcji pełnionych w Komisji w Regulaminie Pracy Komisji Przetargowej.

§ 5.

 

Zatwierdzenie prac Komisji i podpisanie umowy na realizację ww. zamówienia publicznego jest równoznaczne z rozwiązaniem Komisji. Unieważnienie postępowania skutkuje powtórzeniem postępowania lub rozwiązaniem Komisji.

 

§ 6.

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2015-08-12 17:10przez:
Opublikowano:2015-08-12 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół nr 1
Odwiedziny:738

  • Brak wpisów.