Zespół Szkół nr 1

 44-304 Wodzisław Śląski

 

 ul. św. Wawrzyńca 11

 

  tel. 32 45 69 562

 

 

E-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 21 stycznia 2021

Z DNIA 16.07.2015 r. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ NA REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

NR : 021.12.2015

Z DNIA 16.07.2015 r.

 

W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

do wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na remont boiska do piłki nożnej w Zespole Szkół nr 1  

 

Na podstawie art. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.907 z poź. zm.) w związku z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej

 

zarządzam co następuje :

 

§ 1.

 

Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na : remont boiska do piłki nożnej, zwaną dalej Komisją

 

§ 2.

W skład Komisji powołuję :

1)      Przewodniczący Komisji : Barbara Mizia

2)      Sekretarz Komisji : Janina Kindla

3)      Członek Komisji : Ewa Łotecka

4)      Członek Komisji : Karina Płaczek

 

§3.

 

Do zadań Komisji należy przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymienionego powyżej z powierzonego zakresu zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej.

§ 4.

 

Członkowie Komisji ponoszą odpowiedzialność indywidualną za wykonane czynności określone dla poszczególnych funkcji pełnionych w Komisji w Regulaminie Pracy Komisji Przetargowej.

§ 5.

 

Zatwierdzenie prac Komisji i podpisanie umowy na realizację ww. zamówienia publicznego jest równoznaczne z rozwiązaniem Komisji. Unieważnienie postępowania skutkuje powtórzeniem postępowania lub rozwiązaniem Komisji.

 

§ 6.

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

                                                                                                   …………………………………..

 

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Z DNIA 16.07.2015 r. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ NA REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
Data utworzenia:2015-07-16
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:740
Rejestr zmian: