Zespół Szkół nr 1

 44-304 Wodzisław Śląski

 

 ul. św. Wawrzyńca 11

 

  tel. 32 45 69 562

 

 

E-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 21 stycznia 2021

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wodzisław Śl., dn. 07.09.2015 r.

ZSnr1.26.03.2015

                                                                          

                                                    ZAWIADOMIENIE                                                   

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Na podstawie art.92 ustawy Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w dniu  07 września 2015 r. nastąpiło rozstrzygnięcie organizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śl. przetargu nieograniczonego na „Wykonanie zadania inwestycyjnego pn: Zabudowa zestawów zabawowych i elementów siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śl.”. 

W wyniku badania ofert została wybrana:

Oferta nr 5

PPHU CHEC

ul. Nałkowskiej 16D

41-700 Ruda Śl.

 

cena: 29617,02 zł brutto

okres gwarancji: 36 msc

 

Oferta uzyskała 95 pkt w kryterium oceny ofert cena 95% oraz 0 pkt w kryterium okres gwarancji 5%. Razem 95,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta oceniana na podstawie kryterium 95% ceny i okresu gwarancji 5%.

 

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

W przetargu nieograniczonym oferty niepodlegające odrzuceniu złożyli:

 

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres wykonawcy

Streszczenie i porównanie oceny ofert przy zastosowaniu kryterium 95% ceny

Streszczenie i porównanie oceny ofert przy zastosowaniu kryterium 5% gwarancja

 

 

Razem ilość uzyskanych punktów

1

Magiczna Tęcza

Kaźmierczak Rafał

Papowo Toruńskie

ul. Warszawska 26/4

87-148 Łysomice

 

 

83,45

 

 

0

 

 

83,45

4

KORA Jamer i Wspólnicy sp. j.

32-828 Biadoliny Szlacheckie 190

 

85,57

 

0

 

85,57

5

PPHU CHEC

ul. Nałkowskiej 16D

41-700 Ruda Śl.

 

95,00

 

0

 

95,00

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Data utworzenia:2015-09-08
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:780
Rejestr zmian: