Zespół Szkół nr 1

 44-304 Wodzisław Śląski

 

 ul. św. Wawrzyńca 11

 

  tel. 32 45 69 562

 

 

E-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 21 stycznia 2021

ZARZĄDZENIE NR 14 PODRĘCZNIKI

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

NR : 021.14.2015

Z DNIA 31.08.2015 r.

 

 

 

W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 

Na podstawie art. 22ak ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

zarządzam co następuje :

 

§ 1.

 

Ustanawiam regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników szkolnych lub materiałów edukacyjnych, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

 

Traci moc Zarządzenie nr 0212.02.2014.2015 z dnia 01.09.2014 r. wydane przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śl.

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                   …………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 14 PODRĘCZNIKI
Data utworzenia:2015-09-08
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:730
Rejestr zmian: