Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

TEL. 32 456 9562

e-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl

ADOPCJA SERCA

„Kto ratuje jedno małe życie,

                                                                      ten ratuje całą ludzkość”

 

„Kto ratuje jedno małe życie,

                                                                      ten ratuje całą ludzkość” 

 

    Minął kolejny rok współpracy nauczycieli i uczniów naszej szkoły w ramach Pallotyńskiej Adopcji Serca. To piękne dzieło niesienia pomocy biednym i osieroconym dzieciom z Afryki. Parę lat temu całe grono pedagogiczne naszej szkoły zaadoptowało dwoje dzieci:  Beatrice N. Nsengimany oraz Claudiny Akimanyznye. Adopcja dziewczynek zakończyła się w roku 2010.

    W roku szkolnym 2010/2011 do akcji dołączyli również nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Wodzisławiu Śląskim, a w obecnym roku szkolnym nauczyciele z Publicznego Przedszkola nr 9 w Wodzisławiu Śląskim. Wspólnie objęliśmy opieką nowe dziecko z Afryki. Jest nim piętnastoletni chłopiec o imieniu CEDRIC.

 

Dwa razy w roku wysyłamy do Afryki wspólnie zebrane pieniądze. Na bieżąco korespondujemy z podopiecznymi.  Z otrzymanych listów dowiadujemy się o trudnej sytuacji wszystkich dzieci w Afryce. Cedric w ostatnim liście poinformował nas o swoich postępach w nauce, podziękował za okazaną pomoc, dzięki której afrykańskie dzieci mogą żyć i kształcić się w tamtejszych szkołach.

 

Udział w adopcji serca jest dla nas wielką radością i cieszy nas, że jako adopcyjni rodzice możemy uczynić wiele dobra poprzez udzielanie osieroconym dzieciom wszechstronnej pomocy, aby pomimo nieszczęść, jakie ich spotykają na Czarnym Lądzie, uczynić ich szczęśliwymi.

Galeria

Powiększ zdjęcie