Zespół Szkół nr 1

BIBLIOTEKA

Z tradycyjnego modelu biblioteka  przekształciła  się w pracownię interdyscyplinarną. Obecnie nasze Multimedialne Centrum Informacji jest  wielofunkcyjnym kompleksem dydaktycznym, wyposażonym w sprzęt, stanowiącym nowoczesny warsztat pracy uczniów i nauczycieli. W tym celu systematycznie powiększamy  księgozbiór zgodnie z profilem szkoły, modyfikujemy warsztat informacyjny poprzez opracowywanie i aktualizowanie źródeł wiedzy na różnych nośnikach. Są to dokumenty tradycyjne i elektroniczne, tekstowe, audiowizualne oraz multimedialne.

  W ramach realizacji projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało bibliotece Gimnazjum nr 4 (2005) i SP nr 9 (2007) nowy sprzęt komputerowy. Dzięki temu czytelnia każdej biblioteki otrzymała 4 stanowiska komputerowe, multimedialne ze stałym łączem internetowym, działające  w ogólnoszkolnej sieci komputerowej.

   Pozyskanie  nowoczesnego sprzętu multimedialnego przyczyniło się do podniesienia efektywności usług wobec naszych czytelników oraz rozpoczęcia automatyzacji działalności biblioteczno- informacyjnej.

     Ponadto zauważamy zainteresowanie ze środowiska lokalnego dostępem do Internetu, ponieważ nie każdy w domu ma tą możliwość.

 

Artykuły