Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

TEL. 32 456 9562

e-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl

PROGRAMY

Artykuły

RADOSNA SZKOŁA

2012-04-03
Powiększ zdjęcie

Jesteśmy w programie...

Rada Ministrów przyjęła program rządowy „Radosna szkoła”, który ma zapewnić wsparcie finansowe dla szkół, przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw.

Aby zapewnić najmłodszym uczniom właściwy rozwój psychofizyczny, warto zadbać o to, aby szkoła podstawowa dobrze zaspokajała ich potrzeby ruchowe. Temu właśnie ma służyć program „Radosna szkoła”. Jego intencją jest stworzenie w szkołach warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania przedszkolnego.

Program zakłada wsparcie finansowe dla organów prowadzących szkoły na zakup - lub zwrot kosztów zakupu - pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw (obejmujące, między innymi, koszt zagospodarowania terenu, koszt bezpiecznej nawierzchni oraz zakup i instalację sprzętu rekreacyjnego).

Realizacja programu rządowego zaplanowana została na lata 2009 – 2014.

Czytaj więcej o: RADOSNA SZKOŁA

ADOPCJA SERCA

2014-04-06
Powiększ zdjęcie

„Kto ratuje jedno małe życie,

                                                                      ten ratuje całą ludzkość”

Czytaj więcej o: ADOPCJA SERCA

MLEKO W SZKOLE

2012-04-03
Powiększ zdjęcie

"Na kartonik mleka każdy uczeń czeka"...

Czytaj więcej o: MLEKO W SZKOLE

OWOCE W SZKOLE

2012-04-03
Powiększ zdjęcie

Jesteśmy w programie..

Program „Owoce w szkole”, przyjęty przez Radę Ministrów, polega na dostarczaniu owoców i warzyw dzieciom w placówkach edukacyjnych i jest częścią inicjatywy zaproponowanej przez Unię Europejską. W Polsce zaplanowano w roku szkolnym 2009/2010 pomoc dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, czyli dla ponad miliona dzieci. Budżet programu wynosi: 12.297.064 euro, w tym z budżetu UE 9.222. 800 euro oraz z budżetu krajowego 3.074.264 euro.

Czytaj więcej o: OWOCE W SZKOLE

NAPEŁNIAMY TALERZYK

2012-04-03
Powiększ zdjęcie

Jesteśmy w programie.

Polska Akcja Humanitarna podaje, że w Polsce może być ok. 160 tys. głodnych dzieci. Zarówno w województwie śląskim, jak i w innych regionach kraju główną tego przyczyną jest bezrobocie.

Czytaj więcej o: NAPEŁNIAMY TALERZYK