Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

TEL. 32 456 9562

e-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

Wszystkich Świętych

 

Święto niepodległości

 

Informacja o zagrożeniu ucznia otrzymaniem oceny niedostatecznej – I półrocze

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

Trzech Króli

 

Informacja o przewidywanych ocenach na I półrocze

 

Konferencja klasyfikacyjna - I półrocze

 

Koniec I półrocza

 

Ferie zimowe

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

Święto Pracy

 

Święto Konstytucji 3 Maja

 

Boże Ciało

 

Informacja o zagrożeniu ucznia otrzymaniem oceny niedostatecznej – koniec roku

 

Informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku

 

Konferencja klasyfikacyjna – koniec roku

 

Koniec roku szkolnego

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych