Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

TEL. 32 456 9562

e-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2020 r.

Wszystkich Świętych

1.11.2020 r. (niedziela)

Święto niepodległości

11.11.2020 r. (środa)

Informacja o zagrożeniu ucznia otrzymaniem oceny niedostatecznej – I półrocze

do 11.12.2020 r.

Informacja o przewidywanych ocenach - I półrocze

do 22.12.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020 r. –1.01.2021 r.

Trzech Króli

6.01.2021 r. (środa)

Konferencja klasyfikacyjna - I półrocze

13.01.2021 r.

Koniec I półrocza

15.01.2021 r.

Ferie zimowe

1.02.2021 r. – 14.02.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1.04.2021 r. – 6.04.2021 r.

Święto Pracy

1.05.2021 r. (sobota)

Święto Konstytucji 3 Maja

3.05.2021 r. (poniedziałek)

Boże Ciało

3.06.2021 r. (czwartek)

Informacja o zagrożeniu ucznia otrzymaniem oceny niedostatecznej – koniec roku

do 14.05.2021 r.

Informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku

do 10.06.2021 r.

Konferencja klasyfikacyjna – koniec roku

17.06.2021 r.

Koniec roku szkolnego

25.06.2021 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

 

 

kl. 8 –25,26,27 maja 2021 r. - dni wolne dla uczniów kl. 1-7.

2 listopada 2020 r. (poniedziałek)

4, 5 stycznia 2021 r. (poniedziałek, wtorek)

4 czerwca 2021 r. (piątek)

22 czerwca 2021 r.