Zespół Szkół nr 1

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

Publiczne Przedszkole Nr 9 w Wodzisławiu Śl. znajduje się w dzielnicy Wilchwy.

Od 1 września 2012 r. Przedszkole zostało włączone do Zespołu Szkół Nr 1 

w Wodzisławiu Śl. 

Pracą placówki kieruje Dyrektor zespołu mgr inż. Barbara Kowol. 

Do przedszkola przyjmuje się dzieci w wieku 3 do 6 lat, w wyjątkowych

przypadkach (gdy dziecko kończy 3 lata w roku kalendarzowym, w którym jest

przyjmowane do przedszkola - od 1 września do 31 grudnia) dzieci 2,5 letnie.

Przedszkole dysponuje 4 salami dla poszczególnych grup wyposażonymi

w łazienki i toalety dla dzieci, salą do zajęć ruchowych, obecnie adaptowaną

dla potrzeb V grupy, kuchnią serwującą 3 posiłki dziennie

( śniadanie, obiad i podwieczorek ), szatnią i dużym ogrodem przedszkolnym.

Przedszkole przeznaczone jest dla 125 dzieci i ta Ilość miejsc jest ograniczona.

Dziećmi opiekuje się wykwalifikowany personel pedagogiczny - 7 nauczycieli

wychowania przedszkolnego z tytułem magistra pedagogiki i katechetka

oraz personel pomocniczy: 5 woźnych oddziałowych, pomoc wychowawcy,

3 kucharki, intendentka, woźny - konserwator.

Przedszkole pracuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz podstawą

programową określoną przez MEN.