Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

TEL. 32 456 9562

e-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl

Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW

Przewodniczący - Hanna Sawostian - Szajbach 

Zastępca przewodniczącego - Justyna Kucharska 

Skarbnik - Alina Mordarska 

Sekretarz - Katarzyna Błędowska