Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

TEL. 32 456 9562

e-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl

Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW

Przewodniczący

Zastępca przewodniczącego

Skarbnik

Sekretarz