Zespół Szkół nr 1

RADA RODZICÓW

SKŁAD RADY RODZICÓW

Przewodniczący - Justyna Kucharska 

Zastępca przewodniczącego - Mariusz Blazy 

Skarbnik - Alina Mordawska

Sekretarz - Anna Mojżysz

 

Artykuły