Zespół Szkół nr 1

INFORMACJE INTENDENTA

Informacje intendenta

Podstawowe informacje o odpłatności za rok 2019/2020

1. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Wodzisław Śląski.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach z Delegaturą w Rybniku.

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz Aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Przedszkole jest czynne w godzinach od 600 do 1600.

3. Godziny realizacji podstawy programowej od 800 do 1300 określa zarządzenie  Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.

4. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się w zgodzie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego i nalicza zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami.

 

Od 01 września 2014r. zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/440/14  Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Opłata za każdą godzinę ponad realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

(tj. przed godz. 800 i po godz. 1300 )  wynosi = 1,00 zł.

 

Od 01.01.2020r.Dzienna stawka żywieniowa wynosi:

  • • śniadanie = 2,40 zł
  • • obiad = 4,00 zł
  • • podwieczorek = 1,60 zł
  • 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) = 8,00 zł
  • 2 posiłki (śniadanie, obiad) = 6,40 zł

Odpłatność za godziny relaksacyjne oraz wyżywienie jest naliczana

z dołu, czyli za styczeń zapłacimy w lutym itd.

Informacja na temat wysokości opłaty za miniony miesiąc jest

do odbioru u p. intendentki od 05-każdego miesiąca.

       Opłaty za przedszkole uiszcza się  do 15 dnia następnego miesiąca przelewem na konto Zespołu Szkół nr1

Nr konta: PEKAO S.A.

76 1240 4357 1111 0010 3971 9514

  • w tytule wpłat należy wpisać nr faktury imię i nazwisko dziecka (dzieci)
  • wysokość wpłat musi być dokładnie taka, jak jest naliczona przez intendentkę