Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

TEL. 32 456 9562

e-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl

Klub plastyczny "Tęcza"

Zajęcia klubu plastycznego prowadzone przez panią Annę Jezierską odbywać się będą

od 12:30 - 13:30 w poniedziałek dwa razy w miesiącu w roku szkolnym 2018/2019

Celem działalności klubu jest rozwijanie u dzieci uzdolnień i zainteresowań artysycznych oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.