Zespół Szkół nr 1

MOJA MAŁA OJCZYZNA

,,Moja mała ojczyzna _ Wodzisław Śląski''
Miejski program edukacji regionalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym.

http://wodzislaw-slaski.pl/mala-ojczyzna

 

Cele szczegółowe:

1. Określenie położenia geograficznego miejsca zamieszkania.

2. Poznanie historii miasta Wodzisławia Śląskiego.

3. Popularyzacja legend związanych z naszym miastem.

4. Poznanie dziejów wodzisławskiego herbu.

5. Poznanie i popularyzacja instytucji kulturalnych działających w mieście.

6. Pogłębianie i poszerzanie wiedzy o zabytkach architektury.

7. Dostrzeganie odrębności kultury i sztuki regionu.

8. Przygotowanie do aktywnego udziału w życiu wspólnoty lokalnej.

9. Kultywowanie gwary, tradycji i zwyczajów regionalnych.

 

PRZEDSZKOLA:

1. Spotkania z folklorem – tradycyjne zabawy, stroje, tańce prezentowane przez zespół   Vladislavia na terenie placówek przedszkolnych.

2. Zajęcia plastyczne związane z wodzisławskim herbem i legendami podsumowane konkursem plastycznym „Herb Wodzisławia Śląskiego w oczach najmłodszych”.

3. Upowszechnienie i realizacja programu własnego: „Moja mała ojczyzna – Wodzisław Śląski”.

4. Zapoznanie z zabytkami i atrakcjami turystycznymi miasta poprzez udział w zajęciach muzealnych, spacerach po mieście i okolicy, wizytach w ważnych instytucjach, ośrodkach kultury.

5. Wystawa fotograficzna ”Wodzisław Śląski – moje miasto”.

6. Udział w plenerze malarskim „Wodzisław Śląski - w oczach dzieci”.

7. Tworzenie zakładki na stronach internetowych przedszkoli dotyczących realizacji programu.

8. Prezentacje multimedialne przedstawiające realizację miejskiego programu w poszczególnych placówkach.

9. Podsumowanie wiadomości w formie udziału w „Przedszkolnej grze miejskiej".