Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

TEL. 32 456 9562

e-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl

SKŁAD RADY RODZICÓW

Rada Rodziców szkoły

Przewodnicząca Justyna Kucharska

Zastępca przewodniczącego Magdalena Nalepka

Skarbnik Justyna Jarząbek

Sekretarz Anna Jezierska


CZŁONKOWIE:

TRZYOSOBOWE PRZEDSTAWICIELSTWA WSZYSTKICH KLAS ZESPOŁU SZKÓŁ 
NR 1  WODZISŁAWIU ŚL.