Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

TEL. 32 456 9562

e-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl

SKŁAD RADY RODZICÓW

SKŁAD RADY RODZICÓW:

ZARZĄD:

PRZEWODNICZĄCA 

ZASTĘPCA 

SKARBNIK 

SEKRETARZ 

CZŁONKOWIE:

TRZYOSOBOWE PRZEDSTAWICIELSTWA WSZYSTKICH KLAS ZESPOŁU SZKÓŁ 
NR 1  WODZISŁAWIU ŚL.