Zespół Szkół nr 1

SKŁAD RADY RODZICÓW

Rada Rodziców szkoły

Przewodnicząca Justyna Kucharska

Zastępca przewodniczącego Magdalena Nalepka

Skarbnik Justyna Jarząbek

Sekretarz Anna Jezierska


CZŁONKOWIE:

TRZYOSOBOWE PRZEDSTAWICIELSTWA WSZYSTKICH KLAS ZESPOŁU SZKÓŁ 
NR 1  WODZISŁAWIU ŚL.