Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

TEL. 32 456 9562

e-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl

PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

PLAN PRACY
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Zespołu Szkół nr 1

w Wodzisławiu Śląskim

rok szkolny 2018/2019

 

 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o:

 1. Wnioski wynikające z realizacji planu pracy Samorządu Szkolnego za rok szkolny 2017/2018;
 2. Statut Szkoły;
 3. Harmonogram uroczystości imprez szkolnych;
 4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:

 1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
 2. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
  z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
 3. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.
 4. Rozwijanie samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia
  i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 5. Uczenie się odpowiedzialności i tolerancji.
 6. Integracja uczniów szkoły i kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
 7. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
 8. Budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole.
 9. Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych (wolontariat, akcje charytatywne).
 10. Dbanie o bezpieczeństwo w szkole.
 11. Przeciwdziałanie agresji oraz aktom wandalizmu.
 12. Dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły.
 13. Uczestnictwo w spotkaniach oraz udział w organizowanych przedsięwzięciach Miejskiej Rady Uczniowskiej.

 

 

 

 

Lp.

Działania

Odpowiedzialni

WRZESIEŃ

 1.  

Wybory Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Opiekunowie SU

 1.  

Wybory Samorządów Klasowych.

Wychowawcy

 1.  

Wybory Zarządu Samorządu.

Opiekunowie SU, uczniowie

 1.  

Opracowanie i zatwierdzenie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

Opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski

 1.  

Opracowanie i zatwierdzenie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego.

Opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski

 1.  

Szkolne obchody Dnia Chłopca. Wybory „Chłopaka na medal”.

Opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski

PAŹDZIERNIK

 1.  

Dzień Edukacji Narodowej. Przygotowanie prezentacji multimedialnej z życzeniami
dla nauczycieli.

Opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski

 1.  

Wypracowanie zasad korzystania z telefonów komórkowych w szkole.

Opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski

LISTOPAD

 1.  

Przeprowadzenie zbiórki charytatywnej
w Dniu Wszystkich Świętych na rzecz dzieci specjalnej troski leczonych i rehabilitowanych w Wodzisławskim Ośrodku Rehabilitacji
i Terapii Dzieci i Młodzieży.

Opiekunowie SU, nauczyciele, uczniowie

 1.  

Wypracowanie nowych zasad wystawiania oceny z zachowania.

Opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski

 1.  

Przeanalizowanie zasad wystawiania oceny półrocznej/rocznej pod kątem przedziałów,
a także nagradzania uczniów za udział
w konkursach.

Opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski

 1.  

Dzień Pluszowego Misia.

Samorząd Uczniowski

 1.  

Zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku działającym przy siedzibie Służb Komunalnych w Wodzisławiu Śląskim.

Opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski

GRUDZIEŃ

 1.  

Pomoc w organizacji Biesiady Wilchwiańskiej. Kiermasz świąteczny.

Samorząd Uczniowski

 1.  

Udział w akcji „Szlachetna paczka”.

Opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski

 1.  

„Bożonarodzeniowe życzenia” – wykonanie
i wręczenie kartek świątecznych nauczycielom oraz pracownikom szkoły.

Opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski

 1.  

Wigilia szkolna.

Wychowawcy, uczniowie

STYCZEŃ

 1.  

Przeprowadzenie zbiórki charytatywnej
w ramach WOŚP.

Opiekunowie SU, nauczyciele, uczniowie

LUTY

 1.  

Walentynki – uruchomienie poczty walentynkowej. Kolor czerwony jako barwa przewodnia tego dnia.

Samorząd Uczniowski, nauczyciele, uczniowie

MARZEC

 1.  

Szkolne obchody Dnia Kobiet.

Opiekunowie SU, wychowawcy, uczniowie

 1.  

Pomoc w organizacji Światowego Dnia Poezji.

Opiekunowie SU, nauczyciele języka polskiego, uczniowie

KWIECIEŃ

 1.  

„Mam Talent”.

Opiekunowie SU, uczniowie, nauczyciele

 1.  

Dzień Ziemi.

Uczniowie, nauczyciele

 1.  

Światowy Dzień Książki.

Uczniowie, nauczyciele

MAJ

 1.  

„Utalentowany Wodzisław”.

Opiekunowie SU, uczniowie

 1.  

Zainicjowanie akcji „Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o liczbie dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego.

Samorząd Uczniowski

 1.  

Dzień Postaci z Bajek.

Uczniowie, nauczyciele

 1.  

Dzień Spódnicy i Krawata.

Uczniowie, nauczyciele

CZERWIEC

 1.  

Pomoc w organizacji Dnia Dziecka.

 

 

Samorząd Uczniowski

 1.  

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019.

 

Opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski

 1.  

Przygotowanie wniosków do realizacji
w przyszłym roku szkolnym.

Opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski

 1.  

Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za rok szkolny 2018/2019.

Opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski

 

 

Ponadto Samorząd Uczniowski przez cały rok szkolny:

 • pomaga w realizacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego;
 • aktywnie uczestniczy we wszystkich imprezach i przedsięwzięciach szkoły;
 • współpracuje z Dyrekcją, biblioteką, pedagogiem oraz świetlicą;
 • promuje szkołę w środowisku lokalnym;
 • na spotkaniach przypomina o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w szkole
  i poza nią.

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego został zatwierdzony 21 września 2018r.