Zespół Szkół nr 1

PCK

Szkolne Koło PCK liczy 10 członków i jest prowadzone przez panią Aleksandrę Kirow – nauczyciela przyrody. Członkami koła są uczniowie z klas IV-VI. Koło współpracuje z Zarządem Rejonowym PCK. Dzieci włączają się w akcje charytatywne organizowane przez zarząd np. zbiórka słodyczy czy wykonanie stroików świątecznych dla podopiecznych PCK.

Na spotkaniach koła omawiane są zagadnienia związane z działalnością PCK oraz problemy dotyczące zdrowia.