Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

TEL. 32 456 9562

e-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl

UCZEŃ W URZĘDZIE

W naszej szkole program realizowany jest w klasach II gimnazjalnych. Uczniowie maja zajęcia lekcyjne gdzie poznają zagadnienia związane z urzędami tak aby w przyszłości byli świadomymi petentami oraz obywatelami. Uczą się np. wypełniać zeznania podatkowe, poznają urzędy, zapoznają się ze strona internetową miasta. Ponadto corocznie odbywają się spotkania z Prezydentem Miasta Mieczysławem Kiecą, na których uczniowie dowiadują się o bieżących sprawach miasta, o strukturze urzędu, kompetencjach poszczególnych organów miasta. W ramach programu odbywają się wycieczki do różnych urzędów np. Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe. Odbywają się także spotkania z przedstawicielami Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego, ZUS.