Zespół Szkół nr 1

INFORMACJE O PROJEKTACH UNIJNYCH REALIZOWANYCH W SZKOLE

 

 

Projekt profilaktyczny pod hasłem „NIE JESTEŚMY SAMI”

w ramach kampanii "Postaw na rodzinę"

realizowany w okresie od 17.03.2014 do 30.11.2014

Projekt obejmujący dzieci przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum

Cel

Skuteczna profilaktyka uzależnień poprzez wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez polepszanie komunikacji pomiędzy dziećmi oraz ich rodzinami poprzez rozwijanie wspólnych zainteresowań, współdziałanie podczas wspólnego spędzania czasu wolnego.

 

Działania

a)      Turniej tenisa stołowego

b)      Idą święta – warsztaty plastyczne dla rodziców i dzieci

c)      Plener malarski połączony z wręczeniem nagród laureatom konkursu plastycznego

d)      Wystawa pokonkursowa prac plastycznych uczniów wodzisławskich szkół  pod hasłem „Każdy z nas ma talent – w tym nasza siła” – wystawa w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śl.        

e)   Festyn środowiskowy „R jak Rodzina”

f)   Piknik sportowy pod hasłem „Chcemy być zdrowi – nie ulegamy nałogom”

g)   Święto Ziemniaka – dorośli i dzieci mogą wspólnie się bawić

h)   Klub malucha – spotkania cykliczne

i)  „Spróbuj się ze mną pobawić” – konkursy przedszkolne dla dzieci rodziców, prezentacje działań klubu małego ekologa

j)    Wystawa prac konkursowych „Dzień Pluszowego Misia” w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim

k)   „Wzajemnie dbamy o swoje zdrowie” – rodzice i dzieci uczą się wspólnie ćwiczyć

Programy profilaktyczne

       a)   Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do uczniów:

                          Program Profilaktyczny „Zrozumieć Jacka”

                          Program Profilaktyczny „Dedal i Ikar”

         b)   Wydanie broszury dla rodziców i dzieci (główna  tematyka: felietony,

               porady, informacje związane  

 

 

Program profilaktyczny

TWORZĘ SWÓJ ŚWIAT

realizowany w okresie od 17 marca 2014 roku do 30 listopada 2014 roku

                    Projekt obejmujący uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

 

Cel

Celem zadania jest nauczenie dzieci poszukiwania własnych talentów, rozbudzanie zainteresowań. Dziecko poprzez kontakt z różnymi formami aktywności oraz z ludźmi mającymi swoje pasje, zaczyna rozumieć, że ma wybór.

Dzieci z wilchwiańskiego środowiska z racji położenia dzielnicy jak i problemów związanych z bezrobociem, czasem nieporadnością rodziny nie mają często możliwości rozwijania się. To prowadzi do frustracji. Nieumiejętność zagospodarowania czasu wolnego, wpływ środowiska rówieśniczego sprawiają, że dzieci sięgają po używki, uciekają w świat wirtualny. 

Celem projektu jest wzmocnienie osobowości dziecka, jego wiary we własne siły a przez to świadomego oporu wobec autodestruktywnych zachowań oraz nauczenie go asertywności. 

Działania 

TWORZĘ SWÓJ ŚWIAT:

 • Historyczny

Zajęcia w muzeum miejskim dla – rozbudzanie zainteresowań własną historią.

„Z archeologią na ty”.

Zajęcia warsztatowe w świetlicy szkolnej – glina.

 • Piękny

Zajęcia artystyczne w galerii Tygiel Wodzisławski, Prowincja w Wodzisławiu

Projektowanie i tworzenie biżuterii.

Zajęcia warsztatowe w świetlicy szkolnej – mogę zostać projektantem.

 • Literacki

Spotkania w bibliotece miejskiej

– poznanie oferty działów,

- spotkanie autorskie

       Konkurs przeprowadzony przez bibliotekę szkolną na opowiadanie

 • Sportowy

Zajęcia na ściance wspinaczkowej – pokonujemy własne słabości.

 • Taneczny

       Zajęcia taneczne HIP-HOP w WCK w Wodzisławiu Śląskim

       Szkolny konkurs w komputerowej grze tanecznej – świetlica szkolna

 • Logiczny

  Warsztaty szachowe połączone z mini zawodami.

  Warsztaty scrabble. Konkurs szkolny – Mistrz gier stolikowych.

W trakcie trwania projektu przeprowadzone zostaną warsztaty profilaktyczne

Tematyka: używki (alkohol, dopalacze, narkotyki)

Program Profilaktyczny „Kasia N.”

Tematyka: uzależnienie od Internetu i komputera

Program Profilaktyczny „Znalezione w sieci”

 

Program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole.

pod hasłem

WOKÓŁ MNIE PRZYJAŹNIE

realizowany w okresie od 1 marca 2014 roku do 30 listopada 2014 roku

Projekt obejmujący dzieci przedszkolne oraz uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

Cel

- uświadomienie dzieciom, co jest agresją, jakie są jej przejawy

- nauczenie dzieci odpowiedniego reagowania na agresję w tym gdzie szukać pomocy

- rozumienie konieczności pracy nad sobą, starania się, aby opanować własna agresję

- pokazanie dzieciom różnych form działań wykorzystujących nadmiar energii

- wspomaganie rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania przemocy w szkole.

Działania

 

 • Konkurs na plakat „STOP PRZEMOCY”
 • Dzień bez przemocy – impreza szkolna. Pozytywne „rozładowanie emocji - pokazy sportów walki, pokazy tańca. Prezentacje hobby uczniów. Rozstrzygniecie konkursu na plakat „STOP PRZEMOCY”
 • Dzień sportu 1.06.2014 r. – rywalizacja fair play.
 • Spotkanie z policjantem – przemoc i agresja.
 • Zajęcia plastyczno- warsztatowe o tematyce agresji dla dzieci młodszych.
 • Poczytaj mi…- zajęcia wyciszające dla dzieci

      Warsztaty profilaktyczne

 • Zajęcia warsztatowe dla rodziców – Jak poradzić sobie z agresją dzieci.
 • Techniki relaksacyjne do zastosowania w szkole – warsztaty dla nauczycieli – jak radzić sobie z agresją ucznia
 • Warsztaty muzyczno-ruchowe dla przedszkolaków – profilaktyka agresji
 • Warsztaty dla uczniów „Przemoc w sieci”
 • Warsztaty dla uczniów „Plecak Daniela”

Opracowanie informatora w formie ulotki na temat agresji: co jest przejawem agresji, w jakiej formie może się ona ujawnić, gdzie szukać pomocy itp.?