Zespół Szkół nr 1

Informacje intendenta

KOSZT OBIADU:

                                     II dania – 4,00 (zupa + II danie)

                                    

Wpłat należy dokonywać w dniach  do 15-każdego miesiąca na konto: Zespół Szkół nr1 ul. Wawrzyńca 11,  44-304 Wodzisław Śl.,

Pekao SA  Nr konta: 76 1240 4357 1111 0010 3971 9514

  • odpłatność jest naliczana z dołu, czyli za wrzesień zapłacimy w październiku itd. za czerwiec w lipcu
  •  wysokość wpłat musi być dokładnie taka, jak jest na nocie obciążeniowej i  nocie odsetkowej
  •  w tytule wpłat należy wpisać nr noty obciążeniowej, imię i nazwisko dziecka (dzieci)
  •  za nieterminowe wpłaty są naliczane ustawowe odsetki

i noty odsetkowe dołączane do not obciążeniowych na koniec kwartału.

  • Warunkiem korzystania z obiadów jest wypełnienie deklaracji, która jest do odebrania w sekretariacie

i w świetlicy szkoły lub u intendenta w przedszkolu nr 9

  • Nieobecność ucznia należy zgłosić osobiście lub telefonicznie (324569562, 327298604) intendentowi lub w sekretariacie szkoły, najpóźniej w dniu  nieobecności do godziny 8:00

danego dnia.

* W przypadku braku zgłoszenia nieskorzystania z posiłku opłata nie jest pomniejszana!

PRZERWA OBIADOWA 11:25-11:45

Klasom I SP wydawane są obiady w pierwszej kolejności .