Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

TEL. 32 456 9562

e-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl

Konta do dokonywania wpłat

Szanowni Państwo. poniżej podajemy numery kont do dokonywania wpłat:

 

KONTO RADY RODZICÓW 41 84360003 0101 0440 9829 0002

 

Opłaty za przedszkole uiszcza się ( do 15 dnia każdego miesiąca) przelewem na konto Zespołu Szkół nr1)

Nr konta: PEKAO S.A.  76 1240 4357 1111 0010 3971 9514