Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

TEL. 32 456 9562

e-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl

Harmonogram spotkań z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI I KONSULTACJI 2019/2020

 

DATA, GODZINA

RODZAJ SPOTKANIA

REALIZATOR

19.09.2019r.

17.30

Ogólnoszkolne zebranie rodziców.

Zebrania klasowe.

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

7.11.2019 r.

17.00-18.00

„Dzień otwarty” – indywidualne konsultacje

Wszyscy nauczyciele

2.12-6.12

2019 r.

(godzinę ustali wychowawca)

Zebrania klasowe – m.in. informacje o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz konsultacje indywidualne

Wychowawcy

i wychowawcy wspomagający

6.02.2020 r.

17.00-18.00

Konsultacje, wywiadówki

Wszyscy nauczyciele

5.03.2020 r.

17.00-18.00

 „Dzień otwarty” – indywidualne konsultacje

Wszyscy nauczyciele

2.04.2020 r.

17.30

 „Dzień otwarty” – indywidualne konsultacje

Wszyscy nauczyciele

          14.05.2020 r.

17.00

Ogólnoszkolne zebranie rodziców

Zebrania klasowe  – m.in. informacje o zagrożeniu oceną

Dyrektor szkoły

Wychowawcy

i wychowawcy wspomagający