Zespół Szkół nr 1

Harmonogram spotkań z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI I KONSULTACJI 2021/2022

 

DATA, GODZINA

RODZAJ SPOTKANIA

REALIZATOR

FORMA

6.09- 10.09.2021 r.

(godzinę ustali wychowawca)

Zebrania klasowe.

Wychowawcy klas

i wychowawcy wspomagający

Stacjonarnie

7.10.2021 r.

17.00-18.00

„Dzień otwarty” – indywidualne konsultacje

Wszyscy nauczyciele

Stacjonarnie /

On – line

(Teams)

13.12-17.12

2021 r.

(godzinę ustali wychowawca)

Zebrania klasowe – m.in. informacje o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz konsultacje indywidualne

Wychowawcy

i wychowawcy wspomagający

Stacjonarnie

3.02.2022 r.

17.00-18.00

 „Dzień otwarty” – indywidualne konsultacje

Wszyscy nauczyciele

Stacjonarnie /

On – line

(Teams)

7.04.2022 r.

17.00-18.00

„Dzień otwarty” – indywidualne konsultacje

Wszyscy nauczyciele

On – line

(Teams)

          12.05.2022 r.

17.00

Ogólnoszkolne zebranie rodziców

Zebrania klasowe  – m.in. informacje o zagrożeniu oceną

Dyrektor szkoły

Wychowawcy

i wychowawcy wspomagający

Stacjonarnie