Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

TEL. 32 456 9562

e-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl

Harmonogram spotkań z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI I KONSULTACJI 2020/2021

 

DATA, GODZINA

RODZAJ SPOTKANIA

REALIZATOR

2.09- 9.09.2020 r.

(godzinę ustali wychowawca)

Zebrania klasowe.

Wychowawcy klas

22.10.2020 r.

17.00-18.00

„Dzień otwarty” – indywidualne konsultacje

Wszyscy nauczyciele

7.12-11.12

2020 r.

(godzinę ustali wychowawca)

Zebrania klasowe – m.in. informacje o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz konsultacje indywidualne

Wychowawcy

i wychowawcy wspomagający

4.02.2021 r.

(godzinę ustali wychowawca)

ferie

 

25.03.2021 r.

17.00-18.00

 „Dzień otwarty” – indywidualne konsultacje

Wszyscy nauczyciele

          10.05-14.05.2021 r.

17.00

Ogólnoszkolne zebranie rodziców

Zebrania klasowe  – m.in. informacje o zagrożeniu oceną

Dyrektor szkoły

Wychowawcy

i wychowawcy wspomagający