Zespół Szkół nr 1

Poradnik pozytywnego internauty

„Poradnik pozytywnego internauty" opracowany został przez wodzisławski Urząd Miasta z myślą o przeciwdziałaniu mowie nienawiści oraz promowaniu dobrego zachowania w Internecie. Hejt jest realnym problemem społecznym, który każdego dnia dotyka więcej osób, głównie w sieci, a jego autorami są anonimowi internauci. Z badań wynika, że z mową nienawiści spotkało się niemal trzy piąte ankietowanych osób (57 proc.), przy czym niemal wszyscy z tej grupy (54 proc.) więcej niż raz. Dane są zatrważające, co wyraźnie wskazuje na masowość tego zjawiska.

W poradniku znalazło się 10 zasad, które mają pomóc w uczynieniu przestrzeni wirtualnej lepszym miejscem dla wszystkich. Z praktycznych porad skorzystają zarówno ofiary hejtu, jak i nadawcy mowy nienawiści. Zamieszczone są w nim również telefony mające ułatwić znalezienie wsparcia w przypadku zetknięcia się z hejtem i strony internetowe, na których anonimowo można zgłaszać cybreprzemoc. Poradnik może być wykorzystywany w celach edukacyjnych.